🇸🇪 Niveau 1 Leçon 9 :  Ett, Två, Tre … till Tio

Vocabulaire
Ett, en = 1
Två = 2
Tre = 3
Fyra = 4
Fem = 5
Sex = 6
Sju = 7
Åtta = 8
Nio = 9
Tio = 10

📚 Exercices