Texte B1 – Congé maternité en Suède

Föräldraledighet, ou le congé maternité, est plutôt avantageux en Suède …

✍️ Textes en suédois facile

Apprends le suédois avec nos textes en suédois facile, puis fais les exercices en bas de page pour tester tes connaissances. Lycka till ! (bonne chance)

F

öräldraledighet. I Sverige har föräldrarna rätt att vara lediga från barnets födelse fram till att barnet är 18 månader. Mamman kan också vara ledig 60 dagar innan födseln och pappan 10 dagar innan.

traduction
Congé parental. En Suède, les parents ont le droit d’être en vacances de la naissance de l’enfant jusqu’à l’âge de 18 mois. La mère peut également être en vacances 60 jours avant la naissance et le père 10 jours avant.

Totalt har föräldrarna rätt att vara lediga 480 dagar, som är 240 dagar för vardera förälder. Om mamman vill vara ledig längre så kan pappan förra över en del av sina dagar till henne och tvärtom. Båda har alltid 90 dagar som är deras för att vara lediga med barnet. 

traduction
Au total, les parents ont le droit de s’absenter 480 jours, soit 240 jours pour chaque parent. Si la mère veut être en congé plus longtemps, le père peut lui verser une partie de ses jours et vice versa. Quoiqu’il en soit, les deux ont 90 jours chacun pour être disponibles pour l’enfant.

De senaste åren har fler pappor tagit ut föräldraledighet. Under 2020 användes 30 % av alla föräldraledighetsdagarna av män och 70 % av dagarna användes av kvinnor.

traduction
Ces dernières années, davantage de pères ont pris un congé parental. En 2020, 30 % de tous les jours de congé parental ont été utilisés par des hommes et 70 % des jours ont été utilisés par des femmes.

Exercices

Vérifions si tu as compris :

Från barnets födelse till 18 månaders ålder har svenska föräldrar rätt till föräldraledighet.
Totalt kan båda föräldrarna ta ut upp till 480 dagars föräldraledighet.
2020 användes 30% av föräldraledighetsdagarna av kvinnor och resten av män.

As-tu aimé participer ?

Note moyenne 5 / 5. Évaluations : 2

Si tu as aimé le site ...

... tu aimeras probablement aussi la chaîne YouTube !

Sanna

Fondateur du site apprendrelesuedois.com

Följ oss

Vi älskar att träffa intressanta människor och få nya vänner.