B1 – Congé maternité en Suède

Föräldraledighet, ou le congé maternité, est plutôt avantageux en Suède …

✍️ Textes en suédois facile

Apprends le suédois avec nos textes en suédois facile, puis fais les exercices en bas de page pour tester tes connaissances. Lycka till ! (bonne chance)

F

öräldraledighet. I Sverige har föräldrarna rätt att vara lediga från barnets födelse fram till att barnet är 18 månader. Mamman kan också vara ledig 60 dagar innan födseln och pappan 10 dagar innan. Totalt har föräldrarna rätt att vara lediga 480 dagar, som är 240 dagar för vardera förälder. Om mamman vill vara ledig längre så kan pappan förra över en del av sina dagar till henne och tvärtom, båda har alltid 90 dagar som är deras för att vara lediga med barnet. 

De senaste åren har fler pappor tagit ut föräldraledighet. Under 2020 användes 30 % av alla föräldraledighetsdagarna av män och 70 % av dagarna användes av kvinnor.

Exercices

les questions vont bientôt germerfrågorna kommer snart att blomma

fråga 1

As-tu aimé cet article ?

Note moyenne 5 / 5. Nombre de votes : 1

Sanna

Fondateur du site apprendrelesuedois.com

Följ oss

Vi älskar att träffa intressanta människor och få nya vänner.