Cours de suédois gratuit en ligne – Niveau 1 Leçon 18

🇸🇪 Niveau 1 Leçon 18 :  Räkna Från 10 Till 100

Vocabulaire
10 = tio
11 = elva
12 = tolv
13 = tretton
14 = fjorton
15 = femton
16 = sexton
17 = sjutton
18 = arton
19 = nitton
20 = tjugo
21 = tjugoett
22 = tjugotvå
23 = tjugotre
24 = tjugofyra
25 = tjugofem
26 = tjugosex
27 = tjugosju
28 = tjugoåtta
29 = tjugonio
30 = trettio
40 = fyrtio
50 = femtio
60 = sextio
64 = sextiofyra
70 = sjuttio
80 = åttio
81 = åttioett
90 = nittio
99 = nittionio
100 = ett hundra

📚 Exercices

Réponds à ce questionnaire à choix multiples.

Följ oss

Vi älskar att träffa intressanta människor och få nya vänner.